bilgi@balikesirborsa.org.tr | 0 266 239 87 00

Ücret Tarifeleri

2023 YILI HİZMETLER KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ

                                                                                                                         

                                                                                                                      H İ Z M E T L E R                                                2023 yılı İçin  Temmuz Asgari Ücreti Brüt 13.414,50TL dir /12/07/2023-33 sayılı Yönetim kurulu kararı gereği

 

 

 1-  A - Borsa Tescil ücreti- Alım Satım bedeli üzerinden;

Alım Tescillerinde Brüt Tutardan (Stopaj-Bağkur) düşüldükten sonra kalan tutarın % 01 (Binde Bir’i)

      Satım Tescillerinde brüt tutarın % 01’i   (Binde Bir’i)

      B – İşlem başına alınacak tescil ücreti tavanı; 

2-   Borsada Kayıtlı  olmayanlar ile isteğe bağlı tescile  gelenlere

      birinci madde(a) ve (b) bentleri aynen  uygulanacaktır.

3-   İhracatla ilgili işlemlerden tescil ücreti  alınmayacaktır.

4-   Simsariye ücreti geçici olarak kaldırılmıştır.

5-   C- Kaydiye ve Aidat Ücretleri;

 DERECE     :         KAYDİYE:           AİDAT     :

1. DERECE           1550.00 TL.            1250.00 TL.

2. DERECE           1500.00 TL.            1200.00 TL.

3. DERECE           1450.00 TL.            1150.00 TL.

4. DERECE           1400.00 TL.            1100.00 TL.

5. DERECE           1350.00 TL.            1050.00 TL.

 

 

   % 01 (Binde Bir)

         

         

 

 1,000.00 TL    

 

 Müstahsil makbuzu ve fatura başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz.

 

 

 

 

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğinin İkinci Bölüm    Kayıt Ücreti, Yıllık ve Munzam Aidat faslının  5. Maddesi gereği Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.
Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, bu Yönetmelikte gösterilen usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur.
Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.
Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınır.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

             Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar.

Müstahsil Makbuzu ve fatura başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz.

İş bu tarifede tesbit edilen nisbi ve maktu ücretler  1250.00 TL'yi geçemez. 2023 yılı için müstahsil makbuzu veya fatura başına en fazla 1000,00-TL tescil ücreti alınmaktadır.

              1 .- TL ile 999,999.-TL arası %01 (Binde bir)

 

              1.000,000.- TL üzeri        1000,00.-TL olarak uygulanmaktadır

 

 T.C. BALIKESİR TİCARET BORSASI

              2024 YILI HİZMETLER KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ-

HİZMETLER

YÖN.KUR.TESBİT
EDİLEN ÜCRETLER

 

    ÜYE

  ÜYE DIŞI

1- 60 TON'LUK TIR KANTARI (KAMYON –TIR)

 50.00 TL 

  75,00 TL

2- 60 TON'LUK ARABA KANTARI
     Kamyonet- Minibus vb.

 20.00 TL

  35,00 TL

3- 60. TON’LUK KANTAR

      TRAKTÖR TEK RÖMORK

 10.00 TL.

  20.00 TL

 

 

4- GIDA LABORATUVARI ANALİZ ÜCRETLERİ

    ÜYE

  ÜYE DIŞI

HEKTOLİTRE

20.00 TL

  30.00 TL

RUTUBET TAYİNİ

20.00 TL

  30.00 TL

GLUTEN (YAŞ ÖZ-% VE GLUTEN İNDEKS)

20.00 TL

  30.00 TL

SEDİMANTASYON

20.00 TL

  30.00 TL

RUTUBET-GLUTEN-SEDİMANTASYON (PAKET)

80.00 TL

  120.00 TL

KÜL TAYİNİ

20.00 TL

  30.00 TL

PROTEİN TAYİNİ

100.00 TL

  150.00 TL

SELÜLOZ TAYİNİ

20.00 TL

  30.00 TL

NİŞAŞTA TAYİNİ

20.00 TL

  30.00 TL

 

 

5-BALIKESİR TİCARET BORSASI TARIM VE HAY.ÜRÜN SAN.A.Ş.          TOPRAK ANALİZ ÜCRETİ

300.00 TL KDV DAHİL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/12/2023 tarihli 55  sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 13/12/2023 Tarih 15 sayılı Meclis Oluru İle            

2024  YILI HİZMETLER KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ-  kabul edilmiştir.        

HABERLER
DUYURULAR
İHALELER
ETKİNLİK TAKVİMİ
PROJELER
FAALİYET RAPORLARI
TESCİL İŞLEMLERİ
YAYINLAR
BASINDA BİZ
SIKÇA SORULAR SORULAR

Borsamızın gelişmelerini hangi platformdan duymak istersiniz