bilgi@balikesirborsa.org.tr | 0 266 239 87 00

Ücret Tarifeleri

2022 YILI HİZMETLER KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ 
2022 YILI TESCİL TAVAN KAYDİYE VE AİDAT ÜCRETLERİ

                                                                                                                         

                                                                                                                      H İ Z M E T L E R                                                     

 

 

 1-  A - Borsa Tescil ücreti- Alım Satım bedeli üzerinden;

Alım Tescillerinde Brüt Tutardan (Stopaj-Bağkur) düşüldükten sonra kalan tutarın % 01 (Binde Bir’i)

      Satım Tescillerinde brüt tutarın % 01’i   (Binde Bir’i)

      B – İşlem başına alınacak tescil ücreti tavanı; 

2-   Borsada Kayıtlı  olmayanlar ile isteğe bağlı tescile  gelenlere

      birinci madde(a) ve (b) bentleri aynen  uygulanacaktır.

3-   İhracatla ilgili işlemlerden tescil ücreti  alınmayacaktır.

4-   Simsariye ücreti geçici olarak kaldırılmıştır.

5-   C- Kaydiye ve Aidat Ücretleri;

 DERECE     :         KAYDİYE:           AİDAT     :

1. DERECE           690.00 TL.            550.00 TL.

2. DERECE           680.00 TL.            540.00 TL.

3. DERECE           670.00 TL.            530.00 TL.

4. DERECE           660.00 TL.            520.00 TL.

5. DERECE           650.00 TL.            510.00 TL.

 

 

   % 01 (Binde Bir)

         

         

 

 550.00 TL    

 

 Müstahsil makbuzu ve fatura başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz.

 

 

 

 

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğinin İkinci Bölüm    Kayıt Ücreti, Yıllık ve Munzam Aidat faslının  5. Maddesi gereği Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.
Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, bu Yönetmelikte gösterilen usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur.
Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.
Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınır.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

             Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar.

Müstahsil Makbuzu ve fatura başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz.

İş bu tarifede tesbit edilen nisbi ve maktu ücretler  550.00 TL'yi geçemez.

2022 YILI KANTAR VE GIDA LABORATUVARI ANALİZ ÜCRETLERİ TARİFESİ

            

HİZMETLER

YÖN.KUR.TESBİT
EDİLEN ÜCRETLER

1- 60 TON'LUK TIR KANTARI (KAMYON –TIR)

20.00 TL

2- 60 TON'LUK ARABA KANTARI
     Kamyonet- Minibus vb.

15.00 TL

 

3- 60. TON’LUK KANTAR

      TRAKTÖR TEK RÖMORK

5.00 TL.

 

 

 

4- GIDA LABORATUVARI ANALİZ ÜCRETLERİ

 

HEKTOLİTRE

6.00 TL.

RUTUBET TAYİNİ

6.00 TL.

GLUTEN (YAŞ ÖZ-% VE GLUTEN İNDEKS)

6.00 TL.

SEDİMANTASYON

6.00 TL.

RUTUBET-GLUTEN-SEDİMANTASYON (PAKET)

10.00 TL.

KÜL TAYİNİ

6.00 TL.

PROTEİN TAYİNİ

30.00 TL.

SELÜLOZ TAYİNİ

6.00 TL.

NİŞAŞTA TAYİNİ

6.00 TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/12/2021 tarihli 190  sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 15/12/2021 Tarih 45 sayılı Meclis Olur u İle  2022 YILI HİZMETLER KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ-  kabul edilmiştir.     

                                                                                                         BALIKESİR TİCARET BORSASI   

 

 

 

 

HABERLER
DUYURULAR
İHALELER
ETKİNLİK TAKVİMİ
PROJELER
FAALİYET RAPORLARI
TESCİL İŞLEMLERİ
YAYINLAR
BASINDA BİZ
SIKÇA SORULAR SORULAR

Borsamızın gelişmelerini hangi platformdan duymak istersiniz