bilgi@balikesirborsa.org.tr | 0 266 239 87 00

Ücret Tarifeleri

BALIKESİR TİCARET BORSASI

(2021 YILI)-HİZMETLER KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ)

2021 Yılı Tescil Tavan  Kaydiye ve Aidat Ücretleri

                                                            H İ Z M E T L E R                                                   

 

 1-  A - Borsa Tescil ücreti- Alım Satım bedeli üzerinden;

Alım Tescillerinde Brüt Tutardan (Stopaj-Bağkur) düşüldükten sonra kalan tutarın % 01 (Binde Bir’i)

      Satım Tescillerinde brüt tutarın % 01’i   (Binde Bir’i)

      B – İşlem başına alınacak tescil ücreti tavanı; 

2-   Borsada Kayıtlı  olmayanlar ile isteğe bağlı tescile  gelenlere

      birinci madde(a) ve (b) bentleri aynen  uygulanacaktır.

3-   İhracatla ilgili işlemlerden tescil ücreti  alınmayacaktır.

4-   Simsariye ücreti geçici olarak kaldırılmıştır.

5-   C- Kaydiye ve Aidat Ücretleri;

          DERECE    :        KAYDİYE:           AİDAT     :

        1. DERECE          430.00 TL.           430.00 TL.

        2. DERECE          390.00 TL.           390.00 TL.

        3. DERECE          380.00 TL.           380.00 TL.

        4. DERECE          370.00 TL.           370.00 TL.

        5. DERECE          360.00 TL.           360.00 TL.

 

 

   % 01 (Binde Bir)

         

         

 

 430.00 TL    

 

 Müstahsil makbuzu ve fatura başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz.

 

 

 

 

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğinin İkinci Bölüm    Kayıt Ücreti, Yıllık ve Munzam Aidat faslının  5. Maddesi gereği Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, bu Yönetmelikte gösterilen usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur.

Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınır.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

             Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar.

Müstahsil Makbuzu ve fatura başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz.

İş bu tarifede tesbit edilen nisbi ve maktu ücretler  430.00 TL'yi geçemez.

 

                                                                                                              BALIKESİR TİCARET BORSASI

T.C.

BALIKESİR TİCARET BORSASI

2021 YILI HİZMETLER KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ-

HİZMETLER

YÖN.KUR.TESBİT
EDİLEN ÜCRETLER

1- 60 TON'LUK TIR KANTARI

15.00 TL

2- 60 TON'LUK ARABA KANTARI
    -Kamyon-Kamyonet- Çift Römork Traktör-Minibüs ve benzeri vasıtalar

10.00 TL

 

3- 60 TON'LUK ARABA KANTARI

Tek Römork Traktör

5.00 TL

 

 

 

4- GIDA LABORATUVARI ANALİZ ÜCRETLERİ

 

HEKTOLİTRE

4.00 TL

RUTUBET TAYİNİ

4.00 TL

GLUTEN (YAŞ ÖZ-% VE GLUTEN İNDEKS)

5.00 TL

SEDİMANTASYON

5.00 TL

RUTUBET-GLUTEN-SEDİMANTASYON (PAKET)

9.00 TL

KÜL TAYİNİ

5.00 TL

PROTEİN TAYİNİ

25.00 TL

SELÜLOZ TAYİNİ

5.00 TL

NİŞAŞTA TAYİNİ

5.00 TL

 

 

 

 

 17/12/2019 tarihli 140  sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 17/12/2019 Tarih 33 sayılı Meclis Olur u İle

2021 YILI HİZMETLER KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ-  kabul edilmiştir.

 

Diğer Haberler


TOBB ve Global Al Hub’un yapay zekâ için eğitim ve farkındalık projesi lansmanı 23 Şubat'ta...

TOBB ve Global AI Hub “Yapay Zekâ Eğitim ve Farkındalık Projesi” için işbirliği yaptı. Proje kapsamında verilecek eğitimler ile...

GÜBRE DESTEKLERİ YÜZDE YÜZ ORANINDA ARTIRILDI

Artan gübre fiyatları karşında çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre destekleri yüzde yüz artırıldı.

DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLERİNE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık manda düvesi yetiştiricilerinin işletmelerinde yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon çalışmalarına, damızlık dişi manda ve manda boğası ile yem karma ve dağıtma makinesi alımlarına,...

TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ İLİMİZİ ZİYARET ETTİ

Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla Birleşmiş Millletler Gıda ve Tarım Örgütü Projesi, Küçükbaş Hayvan Dağıtım...

TABADER’İN ULUSLARARASI TAHIL VE BAKLİYAT ZİRVESİ MAYIS’TA DÜZENLENECEK

TABADER tarafından organize edilen ve Kurumumuzun da destek verdiği “2. IGP 2021 Uluslararası Tahıl ve Bakliyat Zirvesi” Mayıs ayının son haftası İstanbul’da düzenlenecek.

HABERLER
DUYURULAR
İHALELER
ETKİNLİK TAKVİMİ
PROJELER
FAALİYET RAPORLARI
TESCİL İŞLEMLERİ
YAYINLAR
BASINDA BİZ
SIKÇA SORULAR SORULAR

Borsamızın gelişmelerini hangi platformdan duymak istersiniz