bilgi@balikesirborsa.org.tr | 0 266 239 87 00

Laboratuvar

Laboratuvarımızda Yapılan Analizler

Balıkesir Ticaret Borsası Tarımsal ve Hayvansal Ürünleri İktisadi İşletmesi bünyesinde bulunan Gıda Laboratuvarında; tahıl, tahıl ürünleri, yem ve yem hammaddelerinin kalite kontrol analizleri yürütülmektedir. En iyi ve en modern cihazlarla kurulmuş gıda laboratuvarında,  Borsamızın amacı; üretici ve çiftçinin ürünlerinin kalitesini iyileştirmek ve geliştirmeye katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda kurulmuş olan laboratuarımızda:

Buğday: Rutubet, Hektolitre Ağırlığı, Gluten, Gluten İndeksi, Sedimantasyon Tayini, Gecikmeli Sedimantasyon Tayini

Un: Rutubet, Gluten, Gluten İndeksi, Sedimantasyon Tayini, Gecikmeli Sedimantasyon, Protein, Kül

Hububatlarda: Hektolitre Ağırlığı, Rutubet

Yem ve Yem Hammaddesi: Protein, Selüloz, Nişasta, Hektolitre Ağırlığı, Kül ve Rutubet

HEKTOLİTRE AĞIRLIĞI TAYİNİ

100 litresinin kilogram ağırlığıdır. Hektolitre yoluyla tahılların (Buğday, Arpa vs.) un verimlerinin tespitini kapsamaktadır. Hektolitre arttıkça buğdayın un verimi artmaktadır. Genelde küçük, uzun, kalın kabuklu ve karın girintisi derin olan tanelerin hektolitre ağırlığı düşüktür.

RUTUBET

Ürünün içerdiği su oranıdır. Rutubet miktarı daha çok ticaret, depolama ve değirmencilik açısından önem arz eder. Ürünün kalitesinin korunmasında rutubet oranı büyük önem taşır. Yüksek rutubet içeren ürünlerin kızışıp küflenmesi, çimlenerek bozulması ve böcek hücumuna uğraması daha kolaydır. Depolama zorlaşır, ürünün teknolojik değeri önemli ölçüde düşer.

GLUTEN(YAŞ ÖZ %) VE GLUTEN İNDEKS

Gluten yalnızca buğdaya özgü bir proteindir. Mayalı fırın ürünleri söz konusu olduğunda yaş gluten miktarı ve kalitesi çok önemli kalite kriterleridir. Yaş öz, maya tarafından oluşturulan gazı tutarak ekmeğin hacminin meydana gelmesini sağlar.

Gluten indeks değeri, yaş öz kalitesini belirlemede kullanılan metotlardan bir tanesidir. Bu değer unun kuvvetinin ölçüsüdür.

SEDİMANTASYON VE GECİKMELİ SEDİMANTASYON DEĞERİ TAYİNİ

Buğday ununun ekmeklik kalitesini belirlemede çeşitli testlerin arasında en hızlı ve kolay olanıdır. Bu test sonucunda elde edilen rakam yorumlanarak o buğday unundan yapılacak olan ekmeğin kalitesi ve yapısı hakkında önemli bilgiler elde edilir

Gecikmeli Sedimantasyon; Süne zararı görmüş buğday veya bunlardan elde edilen unların belirlenmesinde uygulanan bir yöntemdir. Normal Sedimantasyon değerinden daha düşük bir değer elde edilirse süne zararı olabilir.

KÜL TAYİNİ 

Hububat ve yemlerde kül, yakma sonucu geride kalan mineral maddelerin oluşturduğu kalıntıdır.

Kül miktarı unda önemli bir kalite kriteridir. Kül miktarının yüksek olması, unun yüksek randımanlı olduğunu gösterir.

Yem ve yem hammaddelerinde analiz sonucu bulunan ham kül içeriğinde yemdeki doğal inorganik maddeler bulunacağı gibi yeme sonradan karışmış toz, toprak, kum gibi maddelerde bulunabilir.

Kül analizi numunelerin standartlara uygunluğunun kontrolü için, besin değeri açısından bilgi verebilir.

PROTEİN TAYİNİ 

Bir buğdayın hangi amaçla kullanılacağını saptamada en etkili kimyasal veri protein miktarıdır. Kullanım amacına göre üretilecek unlarda bulunması istenilen miktarların sağlanabilmesi için buğday paçalı yapımında dikkate alınan en önemli kriterdir (Örneğin Ekmek, bisküvi, pasta- paçal un üretimi)

Yem ve yem hammaddelerinde protein miktarını belirler, malın standartlara uygunluğunun kontrolü ve besin değeri açısından bilgi verir.

NİŞASTA TAYİNİ 

Yem ve yem hammaddelerinde bulunan nişasta gibi karbonhidratların polarimetrik yöntemle tayininde kullanılır, besin değeri açısından bilgi verir. Özellikle kepek, bonkalite ve razmol sınıflandırmasında yardımcı olur.

SELÜLOZ TAYİNİ 

Yem ve yem hammaddelerinde selüloz miktarını belirler, malın standartlara uygunluğunun kontrolü ve besin değeri açısından bilgi verir.

 


CİHAZ LİSTESİ VE ADETLERİ

GLUTEN YIKAMA CİHAZI:

Un ve öğütülmüş buğdayda gluten miktarının belirlenmesinde kullanılır.10 dakikada iki ayrı numunenin analizini gerçekleştirir.

Gluten yıkama cihazı genel gluten yıkama prosedürüne uygun ve tam otomatik çalışmaktadır. Sağ ve sol olmak üzere iki adet yıkama başlığına sahip olan cihazda aynı anda iki farklı örneği yıkama özelliğinede sahiptir. Cihaz genel gluten yıkama prosedüründe 20 saniye yoğurma ve 280 saniye yıkama işlemi yapıp toplam 5 dakikada sonunda örneğin sonucunu vermekte ve kullanıcıyı sinyal sesi ile uyarmaktadır.

1

GLUTEN SANTRİFÜJ CİHAZI:

Un ve öğütülmüş buğdayda gluten kalitesinin (index) belirlenmesinde kullanılır. Index değeri sayesinde buğdayın zayıf, orta ve kuvvetli olarak sınıflandırılmasını sağlar. Gluten yıkama cihazından elde edilen Gluten 30 sn içerisinde Gluten santrifüj cihazına yerleştirilmelidir. Cihaz 1 dk süreyle 6000 d/dk yaparak gluten bağlarına göre ayrışımı sağlar. Buğday kırmasında hem yaş öz miktarının hemde gluten indeks değerinin belirlenmesi unda olduğu gibi yaklaşık 7 - 8 dakika sürmektedir.        

1

LABORATUVAR TİPİ UN DEĞİRMENİ

Buğday kalitesini saptamada kullanılan fiziksel ölçülerin yapılışı basit ve bir dereceye kadar buğdayın öğütme ve unun ekmeklik yeteneğini belirlemede yardımcıdır. Buğdayların öğütme yeteneği özel laboratuvar değirmenlerinde doğrudan belirlenebilmektedir.

1

SEDİMANTASYON CİHAZI:

Buğdayların gluten kalitesi hakkında bilgi veren önemli bir yöntemdir. Sedimentasyon değeri öğütme tekniğine göre değişir. Gecikmeli sedimantasyon testi süne zararı görmüş buğday veya bunlardan elde edilen unların belirlenmesinde uygulanan bir yöntemdir.

1

HEKTOLİTRE CİHAZI:

Buğdayda hektolitre ağırlığı ölçümü, hammadde alımında ve un randımanının hesaplanmasında, tüm dünyada kallanılan bir yöntemdir. Buğdayın yanısıra mısır, yulaf, çeltik, pirinç, mercimek…. vb. hububatlarda hektolitre ölçümü için kullanılır.1 lt. hacmindeki hububatın ağırlığını ölçebilen 5000g. kapasiteli, 1 g hassasiyetli elektronik dijital göstergeli laboratuvar terazisi. Silindir şeklinde 1 lt. lik ölçüm kabı. Numune düzeltme aparatı.

1

RUTUBET CİHAZI:

HE 50 RUTUBET CİHAZI

Ölçme Yöntemi:
Örnek alma kabıyla alınan örnek hücrenin içine dökülür. Anahtar yardımıyla hücrenin üst kısmı yerine vidalanır. Hücre, yerine yerleştirilerek rutubet miktarı tespit edilmek istenen ürün seçme anahtarlarından seçilir. Ölçüm düğmesine basıldığında ekranda seçilen ürün belirir.
HE-50 ölçümü birkaç saniye içinde tamamlar ve sıcaklık düzeltmesini otomatik olarak yaparak ekrandan sonucu gösterir. HE-50 kesin sonuç verdiğinden herhangi bir düzeltmeye gerek yoktur.

Ölçüm Hücresi:
Özellikle tarımsal amaçlı kullanımlar için tasarlanmış olan ölçüm hücresi, birçok üründe kullanılabilir. Yeni hücrede ürünün kırılması rutubet ölçümü için en iyi koşulları oluşturur. Bu HE-50’nin yeni hasat edilmiş tahıllarda ve diğer ürünlerdeki ölçümlerinde güvenilir sonuçlar sağlar

1

TERAZİ (0,01 g hassasiyette)        

SARTORİUS

1

KÜL FIRINI

PROTHERM 

1

ANALİTİK TERAZİ

PRECİSA 205A SCS

1

AZOT PROTEİN TAYİN CİHAZI:

FOSS TECATOR

Azot-Protein Miktarını Belirler.

Distilasyon sistemi

Otomatik distilasyon sistemi. Numune seyreltme, toplama solusyonu, alkali ekleme, distilasyon, tüp boşaltma fonksiyonlarını tam otomatik yapar.

Yakma sistemi

6 adet 250 ml. Yakma tüpüne aynı anda yakma imkanı.Elektronik sıcaklık kontrolü

1

SAF SU CİHAZI:

THERMO SCIENTIFIC BARNSTEAD PACIFIC-T II 

1

HIZLI NEM TAYİN CİHAZI

OHAUS MB45

Rutubet tayininde kullanılır.

50 adet kullanıcı metodu girme imkanı, % nem, % kuru madde, kalan kuru madde ağırlığı ölçme miktarı, ürün çeşidine göre kurutma imkanı

1

ETÜV:

TERMAL 

Çok amaçlı ısıtma ve kurutma işlemlerinde kullanılır.

1

POLARİMETRE:

CETİ

Hububatlarda bulunan nişasta gibi karbonhidratların polarimetrik yöntemle tayininde kullanılır.

Optikçe aktif numune çözeltilerinin konsantrasyonlarının hesaplanmasında kullanılır.
220 mm’ye kadar olan tüpler ile ölçüm yapılabilir. 
Optik sıfır ayarı döner anahtar ile kullanıcı tarafından yapılır.

1

ÖĞÜTÜCÜ

Numuneleri işlem yapacak boyuta parçalar

1

SU BANYOSU

GFL 1031/1032

1

SELÜLOZ TAYİN CİHAZI

FOSS TECATOR    FİBERTEC M6

Sıcak ayrışım ünitesi

Soğuk ayrışım ünitesi

1
ELEKTRİKLİ İKİLİ OCAK

 


BALIKESİR TİCARET BORSASI LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER VE ÜCRETLERİ

HEKTOLİTRE

10.00 TL.

RUTUBET TAYİNİ

10.00 TL.

GLUTEN (YAŞ ÖZ-% VE GLUTEN İNDEKS)

10.00 TL.

SEDİMANTASYON

10.00 TL.

RUTUBET-GLUTEN-SEDİMANTASYON (PAKET)

30.00 TL.

KÜL TAYİNİ

10.00 TL.

PROTEİN TAYİNİ

50.00 TL.

SELÜLOZ TAYİNİ

10.00 TL.

NİŞAŞTA TAYİNİ

10.00 TL.

 

HABERLER
DUYURULAR
İHALELER
ETKİNLİK TAKVİMİ
PROJELER
FAALİYET RAPORLARI
TESCİL İŞLEMLERİ
YAYINLAR
BASINDA BİZ
SIKÇA SORULAR SORULAR

Borsamızın gelişmelerini hangi platformdan duymak istersiniz