bilgi@balikesirborsa.org.tr | 0 266 239 87 00

7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU İÇİN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

12 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için başvuru, bildirim ve beyan süresi 25/05/2023 tarihli ve 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 03/07/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), ilk taksit ödeme süreleri (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar dahil) ise 31/07/2023 tarihi bitimine kadar uzatılmıştır.

Ancak, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/05/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla yalnızca ilk taksitin ödeme süresi uzatılmış olup diğer taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik olmadığından bu taksitlerin ödeme planında gösterilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

Kanunla sağlanan ödeme kolaylığı ve diğer imkanlardan yararlanmak isteyenlerin bu tarihi kaçırmaması gerekiyor. Yoğunluk yaşanabileceği göz önünde bulundurularak başvuruların son günlere bırakılmaması mükelleflerimiz için önem arz ediyor. Mükelleflerimiz Kanun’un getirdiği imkanlar hakkında bilgi sahibi olmak için Gelir İdaresi Başkanlığı ve Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı internet sitesinde (https://www.gib.gov.tr/node/168375) yer alan yazılı ve görsel metaryallerden faydalanabilirler. Ayrıca tereddüt edilen konular hakkında  Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan her zaman bilgi talep edebilirler.

HABERLER
DUYURULAR
İHALELER
ETKİNLİK TAKVİMİ
PROJELER
FAALİYET RAPORLARI
TESCİL İŞLEMLERİ
YAYINLAR
BASINDA BİZ
SIKÇA SORULAR SORULAR

Borsamızın gelişmelerini hangi platformdan duymak istersiniz